Go to Top

Verklaring van erfrecht

Een familielid overlijdt. Een aantal praktische zaken moet gewoon doorgang kunnen vinden. Maar wie is hiertoe bevoegd? Wie mag er bijvoorbeeld beschikken over de bankrekeningen van de overledene? De verklaring van erfrecht beschrijft wie er overleden is, wie de erfgenamen zijn (op grond van de wet en/of een testament) en wie bevoegd is deze nalatenschap af te wikkelen. U heeft een verklaring van erfrecht nodig als u zich wilt legitimeren als erfgenaam. Daarnaast vragen banken vaak om een verklaring van erfrecht, om te zien wie bevoegd is om over de rekeningen van de overledene te beschikken.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de afgifte van een verklaring van erfrecht. Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden