Go to Top

Testament

In een testament kunt u vastleggen op welke wijze na uw overlijden uw vermogen verdeeld dient te worden. In uw testament kunnen zaken worden geregeld als:

  • Aan wie u uw bezittingen (en schulden) wilt nalaten.
  • Aan welke personen u bepaalde voorwerpen of geldbedragen wilt nalaten.
  • De positie van de langstlevende echtgenoot.
  • De voogdij over de kinderen.
  • De instelling van een bewind.
  • De onterfing van bepaalde personen.
  • Wie uw nalatenschap afhandelt.
  • Uw wensen met betrekking tot uw begrafenis of crematie.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden