Notaris Femmy Smink: ‘Ondernemerstestament kan problemen voorkomen, maar ook belasting besparen’

“Voor ondernemers is het maken van een testament echt heel belangrijk. Een goed testament kan bovendien veel belasting besparen bij overlijden!” Aldus notaris Femmy Smink uit Sneek. Ondernemend Friesland dook met haar in de problematiek van het ondernemerstestament.

Smink: “Stel u bent ondernemer en u heeft nog geen testament. In dat geval bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Bij het achterlaten van een partner/echtgenoot en kinderen wordt uw gehele vermogen toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot/partner. De kinderen krijgen hun erfdelen niet uitgekeerd, maar krijgen een vordering ter grootte van hun erfdeel op de langstlevende echtgenoot. Deze vordering is uiterlijk bij het overlijden van de langstlevende opeisbaar. Dit is de zogenaamde wettelijke verdeling.

Als een ander dan de langstlevende echtgenoot/partner de opvolger is van uw bedrijf, dan is er voor de beoogde bedrijfsopvolger alleen niets geregeld. Mocht het de bedoeling zijn dat één van uw kinderen de onderneming na uw overlijden voortzet, dan gooit deze wettelijke verdeling roet in het eten. Ook, en minstens zo belangrijk, is dat de wettelijke verdeling niet aansluit bij het optimaal kunnen toepassen van de zogenoemde ‘bedrijfsopvolgingsregeling’ (BOR). Dat is een fiscale regeling die ervoor zorgt dat bij de vererving van ondernemingsvermogen substantieel minder of geen erfbelasting hoeft te worden betaald.

Als u uw zaken niet goed regelt, dan kunt u het uw erfgenamen erg ingewikkeld maken. Het is dan ook echt belangrijk een goed testament te maken, het zogenaamde ondernemerstestament.”

Wat kan een ondernemer daar dan in regelen?

Heel veel. Zoals: naar wie gaan de aandelen? Is dat tegen betaling of “om niet” (gratis)? Hoe moet de waarde van de aandelen worden vastgesteld? En, moet die waarde direct in zijn geheel of mag deze in termijnen worden betaald? Moet er rente worden betaald bij een betaling in termijnen? Wat gebeurt er richting fiscus? Moet er direct worden afgerekend voor de Inkomstenbelasting of mag de fiscale claim worden doorgeschoven? En wat als de voortzetter de aandelen binnen een bepaalde periode verkoopt, krijgen de andere kinderen dan ook nog een deel van de waardestijging? Of wat als de voortzetter overlijdt? Gaan de aandelen dan naar de partner of naar de andere kind(eren)?

Kortom, met een goed ondernemerstestament kan worden voorkomen dat bij overlijden de continuïteit van de onderneming in gevaar komt en kunnen een aantal fiscale regelingen optimaal worden benut.

Wat houdt die bedrijfsopvolgingsregeling in?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet is in de wet opgenomen met als doel bedrijfsopvolgingen zonder fiscale belemmeringen te laten verlopen. In een testament kunnen de wensen van de ondernemer met betrekking tot de opvolging precies op deze “spelregels” worden afgestemd.

Naast de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet, is er ook een regeling voor bedrijfsoverdracht in de Inkomstenbelasting te vinden. Ook hier moet naar gekeken worden om de overdracht van de onderneming naar bijvoorbeeld een partner of kinderen fiscaal optimaal te laten verlopen en zo de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te brengen. Een goed testament is daar de basis voor!

Wat moet er nog meer in een ondernemerstestament staan?

Het is ook raadzaam in het testament een executeur aan te wijzen die de regie heeft over de afwikkeling van de nalatenschap. Dit kan de afwikkeling behoorlijk vereenvoudigen.

Een goed (ondernemers)testament is dan ook absoluut maatwerk!

Notaris Femmy Smink: ‘Ondernemerstestament kan problemen voorkomen, maar ook belasting besparen’
Schuiven naar boven
Call Now Button