Gratis inloopspreekuur

Notariskantoor Ellemers “Meesterlijk in persoonlijk advies”

Meer informatie en deskunkig advies.

Iedere donderdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur houdt Notariskantoor Ellemers een gratis inloopspreekuur. Tijdens het spreekuur kunt u gratis informatie en advies krijgen van één van onze deskundigen. Dit kan een notaris zijn, een kandidaat-notaris, jurist of een ervaren juridisch m medewerker. Een bespreking tijdens het inloopspreekuur zal gemiddeld niet langer dan 20 minuten in beslag nemen.

Deskundigen

Onze deskundigen zijn ruimschoots in de gelegenheid geweest ervaring op te doen in de verschillende disciplines binnen het notariaat: personen- en familierecht, ondernemingsrecht en registergoederenrecht. Wij hechten grote waarde aan kwaliteit en beschikken over een gedegen vakkennis. Als kantoor streven wij naar vlotte en plezierige afhandeling van zaken. Toch kan het voorkomen dat tijdens het spreekuur niet al uw vragen kunnen worden beantwoord. Soms zal dat te maken hebben met de omvang of complexiteit. Een andere keer betreft het bijvoorbeeld een vraag die niet van notariële aard is. In dergelijke gevallen maken wij met u afspraken over het vervolg of proberen wij u in contact te brengen met de juiste deskundige.

Voor wie?

Onze spreekuren zijn bedoeld voor iedereen die direct of indirect een vraag heeft van notariële of juridische aard. Ook indien u twijfelt of beantwoording van uw vraag op de weg van een notaris ligt, bent u van harte welkom. Het spreekuur is echter niet bedoeld om de behandeling of voortgang van lopende zaken te bespreken.

Enkele voorbeelden van zaken die tijdens het spreekuur aan bod kunnen komen zijn:

  • Globale screening van een koopovereenkomst tijdens de 3-daagse bedenktijd
  • Mijn buurman heeft een recht van overpad. Moet hij mee betalen aan het onderhoud?
  • Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor mijn onderneming?
  • Kunnen samenwoners in een samenlevingsovereenkomst ook regelen wat er moet gebeuren bij overlijden?

Voorwaarden voor het spreekuur

De spreekuren zijn gratis toegankelijk en geheel vrijblijvend. Wel is het nodig dat u een geldig legitimatiebewijs meebrengt. Wij zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en daarmee samenhangende regels verplicht daarvan een kopie te maken. Verder is het voor u goed te weten dat de notaris te maken heeft met een geheimhoudingsplicht. Wat u met ons bespreekt, behandelen wij vertrouwelijk. Anderzijds kunnen wij ook geen mededelingen doen over zaken waarbij u niet betrokken bent. Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld niet te horen of zij door hun ouders zijn onterfd.

Meer informatie

Wanneer u naar aanleiding van het vorenstaande vragen heeft, kunt u daarvoor uiteraard contact opnemen met één van onze medewerkers.

Schuiven naar boven
Call Now Button