Een notaris met de voeten in de klei!

Een woning of grond kopen of verkopen, een nieuwbouwproject ontwikkelen? Het zijn momenten om een notaris in de arm te nemen, een notaris zoals Femmy Smink van Notariskantoor Ellemers in Sneek. Deskundig en belangstellend, een vrouw van klare taal en die met de voeten in de klei staat. “Regel het goed en neem de tijd voor bijzondere momenten.”

„Momenten in het leven, privé of zakelijk. Als er een kinderwens is of kinderen worden geboren, bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, bij een echtscheiding en bij overlijden. De notaris is er voor (levens-)testamenten, schenkingen, voogdijakten, huwelijkse voorwaarden, voor verdelingen, nalatenschappen en estateplanning. En de notaris is er voor startende ondernemers, maar ook voor ondernemers die hun bedrijf willen laten fuseren, die een onderneming willen overnemen of hun onderneming willen beëindigen. Het zijn momenten waar mensen jou als notaris deelgenoot van maken. Het varieert van heuglijke, spannende, kostbare, inspirerende, soms moeilijke of juist feestelijke momenten. Dat mensen dan voor mij kiezen, ervaar ik nog steeds als bijzonder. Graag wil ik er dan ook alles aan doen om het de aandacht en glans te geven die het verdient. Allereerst vanuit mijn deskundigheid. Je wilt niet dat jouw cliënt voor verrassingen komt te staan. De notaris zorgt ervoor dat alles op juridisch correcte wijze wordt vastgelegd. Maar het zijn ook momenten van betekenis en daar sta ik graag bij stil. De aankoop van grond, van een woning of de prille start van een nieuwbouwproject mag gerust een feestje zijn. Het zijn momenten om bij stil bij te staan en van te genieten.”

Notaris in het hart van de stad

Ze is notaris ten voeten uit, of zoals ze het zelf noemt, een echte: een ter zake kundig notaris die zich inleeft, de tijd neemt en de verbinding zoekt. Ze is blij als iemand met een goed gevoel en een glimlach de deur uitgaat. Ze treedt regelmatig op in radioprogramma’s en tv- studio’s, waar ze nuchter en onomwonden haar mening geeft en in klare taal vertelt over haar vak. Behalve notaris en ondernemer is ze lid van de Raad van Toezicht van SBO De Súdwester, maar ook bestuurslid van het Jopie Huisman Museum. In haar kantoor in hartje Sneek heerst een gemoedelijke sfeer. Er is tijd voor een gesprek, mensen krijgen aandacht. En dat geldt voor iedereen, want “zeggen dat je laagdrempelig bent, is iets anders dan het ook daadwerkelijk zijn.” Femmy Smink van Notariskantoor Ellemers aan de Oude Koemarkt in Sneek leert het vak in Rotterdam, waar ze in 2001 wordt benoemd als jongste vrouwelijke notaris in Nederland. In 2006 begint ze haar eigen kantoor in watersportstad Sneek, de stad waar ze is opgegroeid.

Deskundigheid, tijd en aandacht

Femmy Smink ziet de stad in al die jaren groeien. Zeker de laatste jaren is alles rondom wonen een hot item. Huizen, grond, nieuwbouwprojecten, vastgoed: er wordt op tal van locaties in rap tempo gebouwd, kopers verdringen zich bij de verkoop van een woning. Notariskantoor Ellemers begeleidt tal van particulieren en ondernemers op die hectische vastgoedmarkt. Femmy Smink: „Op de woningmarkt is het nu af en toe van de gekke en juist daarom is het belangrijk om je focus te houden en van betekenis te zijn. Voor mij gaat het niet om zoveel mogelijk transporten op een dag, ik wil mensen mijn deskundigheid, tijd en aandacht geven en met hen dat ene moment bijzonder maken. Of het nu gaat om jonge mensen die hun eerste huis hebben gekocht, om een particulier die investeert in een pand of om een projectontwikkelaar die met schetsen en tekeningen van een nieuwbouwproject onder de arm binnenkomt voor advies en begeleiding. Het overdragen van grond, vastgoed of eigendom vereist focus. Je moet het in de eerste plaats voor iedereen goed regelen, dat is mijn primaire taak als notaris. Iedere cliënt mag erop vertrouwen dat ik mijn werk zorgvuldig en in vertrouwen doe. Zijn er bij een huis dat ge-of verkocht wordt verborgen gebreken, wat is het belang van een voorbehoud van financiering, wat staat er feitelijk in een koopovereenkomst of leveringsakte, welke zaken spelen er bij grondverwerving, hoe zit het met appartementsrecht of opstalrechten? Wie is waarvan eigenaar en waarvoor aansprakelijk? Kan er sprake zijn van bodemverontreiniging, is er een recht van overpad? Onze deskundigheid bepaalt of een eigendomsoverdracht goed wordt geregeld en dat er voor koper, verkoper, ontwikkelaar of belanghebbende geen onverwachte verrassingen zijn. Dat is waarvoor je voor ons als notariskantoor kiest. Belangrijke momenten vereisen zorgvuldigheid en aandacht en daarom wil ik graag dat mensen zich thuis voelen bij ons kantoor.”

We zijn er voor u!

„Thuis voelen betekent voor mij dat je oor en oog hebt voor elkaar en wat er om je heen gebeurt. Ik maak me zorgen over de ontwikkelingen op de woningmarkt. We kunnen niet 100.000 woningen per jaar bouwen en alle gewenste klimaatdoelstellingen halen op de manier waarop de politiek dat nu voor ogen heeft. Er moeten keuzes worden gemaakt. Als we willen dat de woningvoorraad meegroeit met de bevolkingstoename, dan moet er nu wel echt wat gebeuren, anders ontstaat met de huidige toename van de bevolking binnen tien jaar een enorm woningtekort. Er zullen hoe dan ook ergens concessies moeten worden gedaan. We leven in een complexe tijd waarin krachten moeten worden gebundeld en waarin meer gekeken moet worden naar het collectieve belang. Er is behoefte aan mensen met daadkracht. Praat niet langer overal over, maar doe ook gewoon iets. Durf te kiezen.”
„Stelt u prijs op deskundigheid, tijd en aandacht, maak dan tijd voor een kennismaking met Notariskantoor Ellemers in Sneek. Wij zijn er voor u.”

Een notaris met de voeten in de klei!
Schuiven naar boven
Call Now Button