Go to Top

Zakelijke diensten

Onderneming Starten

Onderneming-starten U heeft besloten een eigen onderneming te starten. Graag helpen wij u bij het inventariseren van uw wensen, uw belangen en het kiezen van de juiste rechtsvorm passende bij uw persoonlijke situatie.

Samenwerken of Fuseren

Samenwerken-Fuseren Als u met een ander bedrijf gaat samenwerken of als uw bedrijf met een ander bedrijf gaat fuseren dan is het van groot belang uw zaken juridisch goed georganiseerd te hebben.

Onderneming Uitbreiden

Uitbreiding Als u van plan bent uw bedrijf uit te breiden krijgt u ongetwijfeld ook te maken met belangrijke juridische vraagstukken. Wij inventariseren uw ideeën en wensen en samen met u zoeken wij de naar juiste juridische invulling.

Onderneming Overdragen

Overdragen-onderneming Het overdragen van uw onderneming kan een heel belangrijk moment in uw leven zijn. Naast de eventuele emoties wanneer de onderneming uw levenswerk is, zijn de juridische en fiscale consequenties ook voor u persoonlijk, veelal groot.

Onderneming Beëindigen

Onderneming-beeindigen Zodra u een besluit neemt uw gehele onderneming te beëindigen of een bepaald bedrijfsonderdeel, zijn er naast de verschillende verplichte juridische stappen vaak ook nog allerlei fiscale aspecten waar u mee te maken krijgt. Graag helpen wij u met het plan van aanpak voor de beëindiging, zodat u op het juiste moment de juiste stappen zet.

Vastgoedprojecten

Vastgoedprojecten Bij vastgoed projecten bent u aan allerlei regelgeving gebonden. Daar u zich vast liever bezig houdt met de realisatie van uw project, kunnen wij u behulpzaam zijn met de uitvoering van de verschillende van toepassing zijnde regels.

Scheepvaart

Scheepvaart - Schip kopen? Bent u als ondernemer van plan een binnenvaartschip of een zeeschip aan te kopen? Of wilt u een hypotheek op uw schip vestigen. U wilt uiteraard zo snel mogelijk de binnenwateren of de zee op om zaken te doen met uw schip. Ons kantoor beschikt over de juiste expertise in het zogenaamde scheepsnotariaat.