Go to Top

Verkoop bij inschrijving

Als eigenaar van een woning kunt u uw huis via een verkoop bij inschrijving verkopen. Hierbij kunnen geïnteresseerden uitsluitend schriftelijk een bod uitbrengen op uw woning.

Bij deze verkoop bij inschrijving wordt een notariële akte opgesteld waarin de algemene inschrijvingsvoorwaarden en de overige voor de verkoop bij inschrijving relevante gegevens en de bijzondere inschrijvingsvoorwaarden worden vastgesteld. In de algemene inschrijvingsvoorwaarden wordt bepaald op welke manier de inschrijving plaatsvindt en welke rechten en verplichtingen op de deelnemers aan de inschrijving rusten. In de bijzondere inschrijvingsvoorwaarden kunt u de bijzonderheden ten aanzien van de woning opnemen. U kunt hierin bijvoorbeeld opnemen dat de woning belast is met een erfdienstbaarheid, een kwalitatieve verplichting of een kettingbeding. Of dat u als eigenaar van de woning door de gemeente bent aangeschreven de rioleringen te vervangen. Allemaal zaken die belangrijk zijn om goed door te nemen.

Wij kunnen u helpen met het bepalen van de voorwaarden en de begeleiding van de verkoop bij inschrijving.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden