Go to Top

Statutenwijziging

Wanneer u statuten van uw vennootschap wilt wijzigen dient dit in een notariële akte vastgelegd te worden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een naamsverandering, een verandering van de doelomschrijving of een integrale statutenwijziging. Vaak is het verstandig om vooraf met ons te overleggen welke aspecten van belang zijn, zodat de afwikkeling vervolgens snel kan verlopen.

Door een wijziging in de wet kunt u vanaf 1 juli 2011 gemakkelijker dan voorheen de statuten van een BV of NV wijzigen. Voor statutenwijziging was het tot 1 juli verplicht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie een “verklaring van geen bezwaar” te vragen. Pas wanneer deze verklaring was afgegeven (en ook aan de andere voorwaarden was voldaan) konden de statuten worden gewijzigd. Per 1 juli is de verklaring van geen bezwaar in het geheel niet meer nodig. Hierdoor kunnen de statuten sneller en met minder kosten worden aangepast.

In plaats van de verklaring van geen bezwaar is er een doorlopend toezichtsysteem gekomen. De verklaring geen bezwaar was een momentopname. De bedoeling is dat het ministerie BV’s, NV’s en andere rechtspersonen continu in de gaten gaat houden. Het doel van het doorlopend toezicht is te voorkomen dat rechtspersonen worden ingezet voor criminele activiteiten.

Zodra de akte van statutenwijziging gepasseerd is, worden de wijzigingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden