Go to Top

Schenkingen

Bezit u vermogen in geld of goederen dan kunt u een schenking aan uw kinderen doen. U kunt vele zaken schenken: kunst, antiek, uw eigen woning, maar u kunt bijvoorbeeld ook een bedrag op een vordering wegens geleend geld aan uw kind kwijtschelden.

Een schenking wordt vaak gedaan om de nalatenschap te verlagen, waardoor uw erfgenamen minder erfbelasting betalen. Zo kunnen wij voor u een speciaal schenkingsprogramma opstellen waarmee u uw vermogen in fasen kunt overdragen.
Er zijn vele mogelijkheden om de omvang van uw nalatenschap te beperken door schenkingen.
Een voorbeeld hiervan is de schenking op papier. In dit geval doet u een schenking aan uw kinderen, waarna zij het bedrag van de schenking aan u terug lenen. U betaalt hierover vervolgens rente aan uw kinderen. Op deze wijze ontvangen uw kinderen belastingvrije rente.

Ook kunt u voorwaarden vastleggen waaronder u de schenking doet. Denk bijvoorbeeld aan een uitsluitingsclausule. Mocht uw kind ooit gaan scheiden, dan kunt u ervoor zorgen dat uw schenkingen alleen uw kind toekomen en niet de partner.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden