Go to Top

Veilen (vrijwillige veiling)

Veiling Als eigenaar van een woning kunt u uw huis via een vrijwillige veiling verkopen. U kunt naast de algemene veilingvoorwaarden, dit zijn de voorwaarden die in alle gevallen van een vrijwillige veiling van toepassing worden verklaard, ook bijzondere alleen op dit te veilen object van toepassing zijnde veilingvoorwaarden, van toepassing verklaren. U kunt hierin bijvoorbeeld opnemen dat het te veilen object belast is met een erfdienstbaarheid, een kwalitatieve verplichting of een kettingbeding. Ook kan het belangrijk zijn andere zaken in deze bijzondere veilingvoorwaarden op te nemen; bijvoorbeeld wanneer u als eigenaar van het pand door de gemeente bent aangeschreven dat de rioleringen vervangen moeten worden of dat het te veilen object een beschermd stadsgezicht of een monument is, maar ook de wijze waarop de kostenverdeling tussen de verkoper en de veilingkoper terzake van deze vrijwillige veiling zal plaatsvinden.

Wij u helpen graag bij de organisatie en begeleiding van de veiling en met het bepalen van de voorwaarden waaronder u de veiling wilt laten plaatsvinden.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak

 

[ssba]