Go to Top

Overdragen van uw onderneming

Onderneming-overdragen-thumbHet overdragen van uw onderneming kan een heel belangrijk moment in uw leven zijn. Naast de eventuele emoties wanneer de onderneming uw levenswerk is, zijn de juridische en fiscale consequenties ook voor u persoonlijk, veelal groot.

Het op vlotte en efficiënte wijze overdragen van uw bedrijf is ten zeerste gebaat bij het op juridisch verantwoorde wijze vastleggen van de afspraken die u met uw bedrijfsopvolger(s) maakt. Ook, of misschien wel juist, wanneer u besluit uw bedrijf over te dragen aan uw kinderen of familie.

Graag helpen wij u als onafhankelijke partij bij het stroomlijnen van het gehele proces en het in heldere bewoordingen en op de juiste wijze vastlegging van de afspraken.

Wij kunnen u helpen met de volgende diensten:

Indien u als gevolg van het overdragen van uw bedrijf te maken krijgt met een verandering in uw persoonlijke vermogen, dan kan een goede nalatenschapplanning van groot belang voor u zijn.

Wij helpen u graag bij uw:

 

[ssba]