Go to Top

Oprichten van een stichting

Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon, wat inhoudt dat zij volledige rechtsbevoegdheid heeft en zelfstandig drager van rechten en verplichtingen is. Een stichting kent geen leden.

De statuten van de stichting worden vastgesteld in de oprichtingsakte. Hierin komen onder andere het doel van de stichting, de verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur en de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders aan de orde.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden