Go to Top

Oprichten van een naamloze vennootschap (NV)

Wilt u als ondernemer met uw bedrijf naar de beurs? Dan kunt u een naamloze vennootschap( NV) oprichten. Bij de oprichting van een NV worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen. De NV kan alleen worden opgericht bij notariële akte.

Net als bij een besloten vennootschap (BV) is een NV een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen. Het verschil tussen beide rechtsvormen is dat bij een BV de aandelen alleen via de notaris overdraagbaar zijn. In tegenstelling tot een NV waarbij een deel van de aandelen, naast de aandelen op naam, vrij verhandelbaar is op de beurs. Voor de NV geldt een doorlopend toezichtsysteem. De bedoeling is dat het ministerie NV’s, maar ook andere rechtspersonen continu in de gaten gaat houden. Het doel van het doorlopend toezicht is te voorkomen dat NV’s en andere rechtspersonen worden ingezet voor criminele activiteiten.

Wij overleggen met u de inhoud van de statuten en regelen de vaststelling daarvan en zorgen na de oprichting van de NV voor inschrijving daarvan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden