Go to Top

Oprichten van een besloten vennootschap

Uw bedrijfsactiviteiten zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en de risico’s toegenomen. In dat geval kan het raadzaam zijn te overwegen uw bedrijfsactiviteiten onder te brengen in een BV. Een BV wordt opgericht bij notariële akte. In deze akte van oprichting worden de statuten van uw vennootschap vastgesteld. Daarnaast wordt in deze akte ook geregeld bij wie de aandelen van de vennootschap worden geplaatst en wie tot directeur/bestuurder wordt benoemd.

Voorheen was het voor de oprichting van een BV noodzakelijk bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie een “verklaring van geen bezwaar” aan te vragen. Voorts was het verplicht bij de oprichting van een BV een accountants- of bankverklaring te overleggen, waaruit bleek dat de oprichter aan zijn stortingsplicht van 18.000 euro had voldaan. Beide voorwaarden voor de oprichting van een BV zijn inmiddels komen te vervallen.

In plaats van de verklaring van geen bezwaar is er een doorlopend toezichtsysteem gekomen. De bedoeling is dat het ministerie BV’s, maar ook andere rechtspersonen continu in de gaten gaat houden. Het doel van het doorlopend toezicht is te voorkomen dat BV’s en andere rechtspersonen worden ingezet voor criminele activiteiten.

Wij overleggen met u de inhoud van de statuten en regelen de vaststelling daarvan en zorgen na de oprichting van de BV voor inschrijving daarvan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden