Go to Top

Ontbinden van een vereniging of stichting

Aan alles komt een eind. Ook voor verenigingen en stichtingen kunnen er goede redenen zijn er mee te stoppen. Na een jarenlange gestage uitloop van leden is de tennisvereniging eigenlijk te klein geworden, of de stichting heeft de doelstelling waarvoor zij is opgericht geheel gerealiseerd. In dat geval wordt het tijd de vereniging of stichting te ontbinden.

Bij een vereniging kan in de algemene ledenvergadering een ontbindingsbesluit genomen worden. Bij een stichting kan het bestuur dit besluit nemen. Het ontbindingsbesluit dient vervolgens bij de Kamer van Koophandel gemeld te worden. De rechtspersoon kan alleen worden uitgeschreven als er geen baten of schulden meer zijn.

Mocht de vereniging of stichting wel baten of schulden hebben, dan blijft zij na de ontbinding voortbestaan tot het moment van vereffening. Tot het zover is dient bij alle informatie die van deze stichting of vereniging uitgaat, ‘in liquidatie’ aan de naam te worden toegevoegd.

Na dat het vermogen van de stichting of vereniging is vereffend, wordt deze bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven.

Wij helpen u graag uw vereniging of stichting op een correcte wijze te beëindigen en kunnen met u meedenken over een eventuele omzetting in een meer passende rechtsvorm.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden