Go to Top

Ontbinden van een BV of NV

Het ontbinden van uw BV of NV kan plaatsvinden naar aanleiding van een specifiek in de statuten van de vennootschap geregelde situatie of door een ontbindingsbesluit. Het ontbindingsbesluit dient te worden genomen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Als in de vennootschap nog vermogen aanwezig is, dan dient dit vermogen vereffend te worden. De eventuele opbrengst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De BV of NV blijft in dit geval voortbestaan tot het moment van vereffening. Tot het zover is dient bij alle informatie die van uw BV of NV uitgaat, ‘in liquidatie’ aan de naam worden toegevoegd.

Op uw verzoek verzorgen wij graag de daadwerkelijke ontbinding, de afmelding bij de Kamer van Koophandel en een eventuele vermogensvereffening.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden