Go to Top

Nalatenschap

Iemand in uw naaste omgeving komt te overlijden. De omvangrijke nalatenschap bestaat uit diverse bezittingen en schulden. Die dienen verdeeld te worden over de erfgenamen. Vaak geen eenvoudige klus. Heeft de overledene een testament opgesteld? En zo niet, wie zijn de erfgenamen? Als is vastgesteld wie de erfgenamen zijn, dan rijst de vraag wie nu recht heeft op wat. En wat te doen als alle erfgenamen graag dat ene antieke zakhorloge, of die antieke kast willen hebben? Wij kunnen u helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

In bepaalde gevallen bent u verplicht een notaris in te schakelen. Bijvoorbeeld wanneer één van de erfgenamen minderjarig is, of wanneer een erfgenaam niet het vrije beheer over zijn of haar vermogen heeft (de erfgenaam staat onder curatele of is onder bewind gesteld). Dit geldt ook wanneer er een registergoed zoals een eigen woning bij betrokken is.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden