Go to Top

Erfdienstbaarheid

U hebt een huis op het oog en achter het huis loopt een voetpad. Het is goed te weten wie de eigenaren zijn van dit voetpad. Wie van dit voetpad gebruik mogen maken en wie voor het onderhoud van het voetpad moeten zorgdragen. Deze afspraken worden vastgelegd bij een erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, gebonden aan de eigendom van een woning of een bedrijfspand. Ook wanneer de woning of het bedrijfspand wordt verkocht blijft de erfdienstbaarheid bestaan.

Een erfdienstbaarheid moet worden vastgelegd in een notariële akte. Wij helpen u de verplichtingen helder en duidelijk in kaart te brengen. Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden