Go to Top

Certificering van aandelen

Door uw aandelen te certificeren kunt u een splitsing aanbrengen tussen het aan de aandelen verbonden stemrecht en het aan de aandelen verbonden winstrecht.

Hiermee kunt u bijvoorbeeld bereiken dat het economisch belang in uw bedrijf reeds nu overgaat naar uw kinderen, terwijl u het in de dagelijkse praktijk nog voor het zeggen houdt.

De juridische eigendom van de te certificeren aandelen wordt veelal toegekend aan een Stichting Administratiekantoor, die vervolgens certificaten uitgeeft. In de statuten van de stichting kan worden vastgelegd wie nu en in de toekomst het bestuur van de stichting vormen. Het economisch belang komt toe aan de certificaathouders.

Wilt u meer weten? Vraag hieronder meer informatie of maak een afspraak met ons.

Meer informatie Maak een afspraak
Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden