Go to Top

Blog Archives

Interview Linda.nl – Notaris Femmy Smink: ‘Een testament is een zorg voor nu, niet voor later’

Het opstellen van een testament staat bij velen niet hoog op de to do-lijst. Toch is het heel belangrijk om geldzaken als een erfenis goed te regelen.  “Al laat je je alleen maar informeren”, zegt notaris mr. Femmy Smink. Vier jaar nadat de net getrouwde Michou en Jeroen in 2016 overleden aan voedselvergiftiging in de Dominicaanse Republiek deed het hof in hoger beroep uitspraak over wie recht had op de erfenis van …Lees meer

LET OP: NOG TOT 1 JANUARI 2015 € 100.000 BELASTINGVRIJ SCHENKEN

  Voorwaarden? De schenking moet worden aangewend voor de aankoop van een woning of verbouwing, verbetering en onderhoud van de eigen woning, dan wel voor aflossing van de met deze woning verband houdende hypothecaire geldlening. Aan wie kan worden geschonken? Het maakt niet uit aan wie u de schenking doet of van wie u de schenking krijgt. De graad van verwantschap tussen de schenker en de ontvanger doet er in …Lees meer

Vrijstelling erven/schenken ondernemingsvermogen discriminatoir?

In de erfbelasting geldt een vrijstelling bij het erven of schenken van ondernemingsvermogen. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze vrijstelling niet discriminerend is ten opzichte van een verkrijging van een erfenis die niet bestaat uit ondernemingsvermogen. Eerder vond namelijk de Rechtbank in Breda dat het onderscheid tussen het erven van een bedrijf en ander vermogen voor de erfbelasting te groot was. Deze uitspraak leidde er toe dat erfgenamen herziening vroegen van de erfbelasting die …Lees meer

Verhoging schenkingsvrijstelling naar €100.000

Belasting besparen… dan is het gunstig om elk jaar geld te schenken aan die personen die het bij overlijden uiteindelijk zullen gaan krijgen. Als het aan de regering ligt wordt dit het komende jaar nog gunstiger. Want… met ingang van vandaag zijn de vrijstellingen voor de schenkbelasting verhoogd tot € 100.000 onder de voorwaarde dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning. Dit kan zijn voor de aanschaf van een …Lees meer

Heeft u certificaten in een stichting administratiekantoor?

Houders van certificaten van aandelen die vóór 1 oktober 2012 met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven moeten vóór 1 oktober 2013 actie ondernemen! Op die dag vervalt namelijk hun vergaderrecht indien ze niet staan ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap. Door het certificeren van aandelen worden het juridisch belang, het stemrecht en het economisch belang, dividend en de waarde, van elkaar losgekoppeld. Dit doorgaans om te voorkomen …Lees meer

Wat is een leventestament?

In een testament regelt u alles voor ná het overlijden. Maar… wat als u vóór uw overlijden, tijdens uw leven in een situatie terechtkomt, waarin u tijdelijk of blijvend om mentale of fysieke redenen, niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen. U heeft het in uw bedrijf alleen voor het zeggen. Het zal uiteraard van het grootste belang zijn dat uw bedrijfsactiviteiten gewoon door blijven lopen. Voor …Lees meer

Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden