Go to Top

Vrijstelling erven/schenken ondernemingsvermogen discriminatoir?

In de erfbelasting geldt een vrijstelling bij het erven of schenken van ondernemingsvermogen. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze vrijstelling niet discriminerend is ten opzichte van een verkrijging van een erfenis die niet bestaat uit ondernemingsvermogen. Eerder vond namelijk de Rechtbank in Breda dat het onderscheid tussen het erven van een bedrijf en ander vermogen voor de erfbelasting te groot was. Deze uitspraak leidde er toe dat erfgenamen herziening vroegen van de erfbelasting die zij hadden betaald over erfenissen zonder ondernemingsvermogen.

De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht laat het er niet bij zitten en heeft aangekondigd te gaan procederen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Erfgenamen die in het verleden (in een bepaalde periode) erfbelasting hebben betaald, kunnen zich bij deze stichting melden voor het proces. Deze stichting rekent daar kosten voor.

Onlangs is in het tv-programma Radar aan de orde gesteld hoeveel kans deze procedure maakt. U kunt hier klikken http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/17-02-2014/stichting-meldpunt-collectief-onrecht/ om het fragment terug te kijken.

Mocht u vragen hebben over de erfbelasting die u in het verleden heeft betaald of nog moet gaan betalen? Neem contact met ons op of kom naar ons gratis inloopspreekuur iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden