Go to Top

Heeft u certificaten in een stichting administratiekantoor?

Houders van certificaten van aandelen die vóór 1 oktober 2012 met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven moeten vóór 1 oktober 2013 actie ondernemen! Op die dag vervalt namelijk hun vergaderrecht indien ze niet staan ingeschreven in het register van aandeelhouders van de vennootschap.

Door het certificeren van aandelen worden het juridisch belang, het stemrecht en het economisch belang, dividend en de waarde, van elkaar losgekoppeld. Dit doorgaans om te voorkomen dat bepaalde ‘aandeelhouders’ zeggenschap krijgen in de algemene vergadering. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld erfgenamen of personeelsleden.

Door dat de vennootschap haar medewerking heeft verleend aan een certificering of dit later heeft gedaan, hebben de certificaathouders bepaalde rechten verkregen. De medewerking wordt ook geacht te zijn verleend wanneer de vennootschap bijvoorbeeld de rekening van de certificering heeft betaald of de vergaderingen van certificaathouders heeft gefaciliteerd.

Deze rechten van certificaathouders omvatten onder andere spreekrecht in de algemene vergadering en het recht de vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Wanneer u deze rechten heeft, moet u ervoor zorgen dat de vennootschap u vóór 1 oktober 2013 inschrijft in het aandeelhoudersregister van de vennootschap omdat u anders uw rechten verliest. U verkrijgt deze rechten pas weer als deze zijn ingeschreven.

Het is raadzaam de statuten aan te passen zodat deze weer aansluiten bij de huidige regels van de wet en geen bepalingen meer bevatten die strijdig zijn met de wet.

Voor meer informatie over certificering, de rechten van een certificaathouder en het aanpassen van statuten kunt u uiteraard contact met Notariskantoor Ellemers op 0515.429888 of info@notarisellemers.nl. Ook kunt u geheel vrijblijvend een afspraak met ons maken dan nemen wij uw eigen specifieke situatie met u door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Belangrijke informatie m.b.t. het CoronavirusBekijk onze maatregelen en openingstijden